Μuseum of Folkloric Art
The museum of Folkloric art is in the city of
Metsovo and it is accommodated in the renovated
Mansion Tositsa. It is an exemplar of organization
and operation of an old Mansion of Metsovo and
contains a particularly big number of old objects
of enormous value. The visit is accompanied
with conducted tours every half hour.

Opening hours: 09.00 to 13.30
and 15.00 to 17.00 except Thursday
Εntrance ticket: 3 euros
Telephone number: 26560 - 41084
 
Picture Gallery of Evagelos Averof
It is situated in the city of Metsovo and it
was built in 1985. It contains an enormous
collection of Greek painters of the 19th
and 20th century as well as a special
collection of sculptures and carvings
including 250 works of Litras, Gyzis,
Volanakis and other great artists.

Ώρες λειτουργίας: 10.00 έως 16.30
από 15 Σεπτεμβρίου έως 14 Ιουλίου και
10.00 έως 19.00 από 15 Ιουλίου έως 14
Σεπτεμβρίου εκτός Τρίτης.
Εισιτήριο εισόδου: 3€ κανονικό,
2 €για μαθητές και φοιτητές
Τηλέφωνο: 26560 - 44200
 
Μuseum of Hydrokinesis
It is situated in the village Anthochori,
very close to Metsovo. It is an open-air
museum with old rebuilt watermills and
other relevant buildings. It is particularly
well looked after, framed by very beautiful
picturesque alleys and small bridges.
After your walk, you can have your coffee
in the refreshment stand that you
will find there.

 

Children's Library of Metsovo
This library that functions as lending is situated
in the city of Metsovo and it exists from 1992.
It belongs to the Institution of Baron Micheal
Tositsas and it contains more than 4.700 titles
of children's and adolescent books. The variety
in types is enormous, therefore there are a lot
of choices. You will find from fairy tales and
books of art and zoology until historical,
literary and a lot of other books.


Opening hours: 15.00 to 20.00
from Tuesday until Saturday
Εntrance ticket: Free of charge
Τelephone number: 26560 - 41207